Məqalələr

  • Təmir-bərpa işləri
    Təmir-bərpa işləri necə həyata keçirilir? Korroziyadan dagılmış betonun təmiri: Əvvəlcə problemin nədən yarandıgını öyrənmək lazımdır. Yəni mənbəyi tapmaq lazımdır. Çöldən yagışa, qara, içəridən isə suya, nəmə məruz qalan betonun içərisinə nüfuz edən su, tədricən betonun içərisində olan armatura keçərək onun paslanmasına- korroziyaya ugramasına səbəb olur.  Və...